Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Hermes BC ROT

Hermes BC ROT

Automatické zavírací zařízení Hermes BC ROT je určeno pro zavírání různých typů obalů šroubovacími nebo narážecími uzávěry. Zařízení je vhodné zejména pro uzavírání objemných obalů (kanystrů) v potravinářském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Pro oddělení lahví před podavačem uzávěru slouží rotační mechanismus - růžice, tento systém je použit i pro zastavování kanystrů pod jednotlivými stanicemi.

Zařízení může být vybaveno různými typy orientátorů víček (vibračními, rotačními, pásovými) dle typu a velikosti víčka. Pro doplňování víček do orientátoru může být dodán zásobník víček s vynášecím dopravníkem.

Problematická víčka jsou podávána pod zavírací hlavu pomocí systému "Pick and Place".

Zařízení může být vybaveno kontrolou přítomnosti víčka s možností napojení na vyřazovací mechanismus.

Funkce stroje:

Uzavírané obaly jsou přiváděny dopravníkem do růžice. V prvním kroku je obal opatřen víčkem. Po odebrání víčka obaly pokračují k zavírací hlavě.Zavírací hlava zašroubuje uzávěr na potřebný utahovací moment (je-li zavírací hlava tlaková, zatlačí uzávěr přes pružící jednotku na hrdlo láhve). Utahovací moment se dá nastavit na zavírací hlavě prostřednictvím magnetické spojky. Po uzavření pokračuje obal po dopravníku k výstupu ze stroje.

Výkon stroje je do 2500ks/hod


Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014