Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Hermes BCWS

Auromatické lineární zavírací zařízení Hermes BCWS je určeno pro zavírání různých typů obalů šroubovacími nebo narážecími uzávěry. Zařízení je vhodné zejména pro uzavírání objemných obalů (kanystrů) v potravinářském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Stroj je vybaven stanicí s automatickým nasazováním a uzavíráním víček

Pro oddělení lahví před podavačem uzávěru slouží rozřazovací mechanizmus řešený bočním pásem. Tento systém zároveň slouží i pro zastavování kanystrů pod zavírací hlavou.

V pozici před zavírací hlavou je obal automaticky osazen uzávěrem

Funkce stroje:
Uzavírané obaly jsou přiváděny dopravníkem k rozřazovacímu mechanizmu. Podavač automaticky nasadí na obaly víčka. Obaly s nasazeným víčkem pokračují k zavírací hlavě, pod kterou jsou zastaveny pomocí bočního pasu.Zavírací hlava zašroubuje uzávěr na potřebný utahovací moment (je-li zavírací hlava tlaková, zatlačí uzávěr přes pružící jednotku na hrdlo láhve). Utahovací moment se dá nastavit na zavírací hlavě prostřednictvím magnetické spojky. Po uzavření pokračuje obal po dopravníku k výstupu ze stroje.
Výkon stroje je do 2500ks/hod

Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014