Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Organizace

Firma Imaco zahrnuje několik organizačních jednotek. Jedná se o obchodní oddělení, oddíl řízení výroby, zásobovací oddělení a sklad, konstrukční oddělení, vlastní výrobu a servisní středisko.

Obchodní oddělení zajišťuje marketingovou činnost, organizaci veletrhů, přípravu nabídek a komunikaci se zákazníky, prodejci a prodejními organizacemi. Firma se účastní se svými výrobky přímo, nebo prostřednictvím prodejců, patnácti veletrhů a výstav ročně.

Síť prodejců zahrnuje Evropu (Německo, Skandinávie, Francie, Holandsko a Itálie), Severní Ameriku (USA, Kanada), východoasijské země (Japonsko, Čína, Thajsko, Malajsie), Rusko a okolní země, střední východ (Sýrie, Saúdská Arábie, Egypt) a je nadále budována tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího kontaktu se zákazníkem. Pracovníci obchodního oddělení firmy IMACO jsou připraveni komunikovat v angličtině, němčině a ruštině. Kontakt na vlastní prodejní kanceláře naleznete v sekci "kontakty", oblasti exportu na mapě "export".

Oddíl řízení výroby zajišťuje konzultaci zakázek s obchodním oddělením, jejich příjem a zpracování, plánování výroby a koordinaci jednotlivých pododdělení.

Zásobovací oddělení zajišťuje kooperace a subdodávky, přičemž hlavní důraz je kladen na jejich kvalitu, jež je zajišťována přísným výběrem partnerských firem, detailní vstupní kontrolou a precizním vedením dokumentace.

 

Konstrukční oddělení zajišťuje vývoj nových strojů, modifikaci a personalizaci již zavedených modelů a přípravu dokumentace pro výrobu a montáž. Samostatné servisní středisko je vybudováno za účelem provádění montáží a servisu vyráběných strojů a školení pracovníků zákazníků a distributorů.

 


Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014