Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Plnění a zavírání tub

Stroje jsou určeny pro plnění a uzavírání laminátových, polyethylenových a hliníkových tub. Podle kvality produktů a požádavku zákazníka jsou tyto stroje dodávany s následujícím typy dávkovačů:

  • objemové plnění (nerezová pumpa)
  • externí objemový plnič
  • zubová čerpadla
  • dávkovací systém Hibar pro velmi malé objemy 
  • objemové plnění spojené s extrudery (pro velmi husté produkty)

Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014