Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Polaris GP

Polaris 4GP Ovládací panel Pumpa Flexicon

Lineární plnicí zařízení Polaris GP je určeno k automatickému plnění láhví a sklenic tekutinami (zejména kosmetickými a chemickými produkty). Dávkovacím zařízením jsou v tomto případě zubová čerpadla Flexicon, která jsou ovládána z displeje.

Tekutina je dávkována dle přednastavených hodnot z ovládacího displeje. Dávka je plynule stavitelná a může být doprovázena dalšími doprovodnými funkcemi (zpomalení/zrychlení plnění, reverzní chod atd.)

Zařízení může je standardně vybaveno pneumatickým zavíráním trysek a systémem spodního plnění.

Výhodou tohoto stroje je zejména snadná čistitelnost dávkovacího zařízení, jeho jednoduchá rozebíratelnost, možnost rychlé přestavby na jiný formát, možnost rychlého přechodu na jiný produkt.

 

Základní technické údaje: 

  Výkon (ks/hod.)  
Model Pro dávku Pro dávku Pro dávku
  1000 ml 3000 ml 5000 ml
Polaris 4 GP 2000 1650 1450
Polaris 6 GP 3000 2550 2150
Polaris 9 GP 4000 2850 2500
Polaris 12 GP 5500 4000 3500

 

katalog ke stažení


Aktuality

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok