Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Speciální aplikace

Sigma+lobe Sigma+extruder Sigma Atex

Mezi takové aplikace patří např. stroj Sigma vybaven externím dávkovacím čerpadlem – lobe pump, který nachází využití zejména ve farmaceutickém průmyslu.

Dále pak v případě, že je plněn velmi hustý produkt (tmely, lepidla apod.), je dávkování prováděno tak, že na stroji není použit klasický zásobník, ale stroj je propojen s extruderem, který za pomocí velkého tlaku tlačí produkt přímo do dávkovacího systému stroje.

Sigma Ex verze je stroj v provedení umožňující plnění a zavírání hořlavých produktů.

Je vyroben v souladu s evropskou směrnicí 94/9/EC (ATEX směrnice, ve které jsou zahrnuty bezpečnostní předpisy které musí výrobce strojů do výbuchu splňovat) pro práci v zóně 2


Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014