Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Výstavy a veletrhy

 

Budeme k vidění na veletrhu INTERPACK 2017. Více info po rozklinutí.

Ukázky z předešlých veletrhů:

  INTERPACK 2014

  


Aktuality

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok